Ťažba a lom

Spoločnosť TDS poskytovala komplexné služby pre niektoré z najväčších banských projektov na svete. Pre týchto zákazníkov ponúka TDS kompletný rad špičkových vrtných produktov pre prieskum, DTH, rotačné a trhacie práce.
V prvom rade k úspechu našich zákazníkov sú osobné služby a technologické znalosti spoločnosti TDS. Spoločnosť TDS spolupracuje s vrtákmi na staveniskách po celom svete nielen pri podpore našich výrobkov, ale aj pri získavaní poznatkov z prvej ruky pre pokrokový dizajn výrobkov DTH, ktorý uspokojí každé vrtné prostredie.