Ťažba a lom

Spoločnosť TDS poskytla komplexnú službu pre niektoré z najväčších ťažobných projektov na svete.Pre týchto zákazníkov ponúka TDS kompletný rad špičkových vrtných produktov pre prieskum, DTH, rotačné a trhacie operácie.
Na prvom mieste úspechu našich zákazníkov sú osobné služby a technologické znalosti TDS.TDS spolupracuje s vŕtačmi na pracoviskách po celom svete nielen pri podpore našich produktov, ale aj pri získavaní informácií z prvej ruky pre pokrok v dizajne produktov DTH, aby vyhovovali každému vŕtaciemu prostrediu.